Esparru juridiko orokorra

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legea

Emakume eta Gizonen Berdintasunerako, otsailaren 18ko, 4/2005 Legea aldatzeko aurreproiektuaren zirriborroa kontsulta publikoan jartzen da hilabetez. Legearen aldaketaren bidez, “berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren kontrako politika eta herri itun handi bat” ahalbidetu nahi dira, politika horiek indartzeko eta araudiaren eta gizartearen testuinguru berriaren ondoriozko behar berriei egokitzeko. Irekia atariaren bitartez eskuratu daiteke zirriborroa eta egin daitezke ekarpenak. Baita emakunde.legealdaketa@euskadi.eus posta elektronikoaren bidez eta postaz bidaliz: Manuel Iradier, 36, 01005 Gasteiz.

Aurreproiektuaren zirriborroa (PDF)

• Aurreproiektuaren zirriborroa aldaketen gida barne (PDF)

Aurreproiektuaren zirriborroaren buruzko aurkezpena (PDF)

Aurreproiektuaren aurkezpenaren bideoa (youtube)

IREKIA-RA JOAN

Alderdi Juridikoak

Berdintasunaren alorreko araudia ezagutzera ematen eta aplikatzen laguntzeko, taula bat aurkezten da: hor jasotzen dira berdintasunaren alorreko mandatu nagusiak, sektore guztietan oro har aplikatzekoak. Berdintasunaren alorreko esparru juridiko orokorra osatzen duten erreferentzia nagusiak ere ematen dira.

Berdintasun esparruko ordenantza gida

Euskadi, auzolana