COVID-19A ETA EMAKUME ETA GIZONEN BERDINTASUNA

 

 

COVID-19aren krisiak nabarmen aldatu ditu agenda eta lehentasun politiko eta sozialak, eta politika publiko guztiak birbideratu behar dira lehentasun horiei erantzuteko. Ildo horretan, ezinbestekoa da genero-ikuspegia kontuan hartzea, epe labur, ertain eta luzean hartzen diren neurriak, bai emakumeentzat, bai gizonentzat, ahalik eta eraginkorrenak izan daitezen eta inor atzean utz ez dadin, Garapen Jasangarrirako Euskadi Basque Country 2030 Agendan jasotako konpromisoari jarraituz.

Testuinguru horretan, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren kasuetarako arreta-zerbitzuen funtzionamendua bermatzea da lehentasunetako bat, bai eta biktima guztiek zerbitzu horiek eskuragarri izatea ere, haien aniztasuna kontuan hartuta. Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzu horiek funtzionatzen ari dira, eta Emakunde, inplikatutako gainerako erakundeekin lankidetzan, erakundeen erantzuna koordinatzen ari da arlo horretan, bai eta horri buruzko informazioa zabaltzen eta herritarren eskura jartzen ere.

Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arloan beharrezkoa eta premiazkoa den erantzunaz gain, nazioarteko eta Europako erakunde nagusiek eta bestelako erakundeek pandemiari emandako erantzunean genero-ikuspegia modu integralean txertatu beharra adierazi dute, eta horren inguruan gomendioak eta dokumentuak argitaratu dituzte.

Jarraian, material horietako batzuk biltzen dira.

 

EMAKUNDE


Berdintasuna pandemia-garaian. COVID-19aren eragina genero-ikuspegitik - 2020ko ekaina (PDF, 6 MB)

Indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzeko zerbitzuak

COVID-19ari aurre eginez eta etorkizuna eraikiz berdintasunetik. Emakunderen gomendioak (PDF)

COVID-19ari aurre eginez eta etorkizuna eraikiz berdintasunetik. Emakunderen gomendioak eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriak (PDF)

Koronavirus garaian, zaintza +, egin dezagun dagokiguna

Garbira pasatzeko zirriborroak. Berdintasunerako gogoetak eta proposamenak koronabirusaren garaian (PDF, 1.5 MB)


Berdintasun eta zaintza estrategiak pandemia egoeran (PDF, 20 MB)

• Hitzaldia: "Desigualdades de género en la atención sanitaria. El caso de la Covid-19" (2021).

 

ALBISTEAK


(2020/05/15) Aldundiek arreta psikologiko espezializatuko 4.200 saio baino gehiago eskaini dizkiete konfinamenduan indarkeriaren biktima diren emakumeei

 


(2020/04/23) Emakundek COVID-19ak eragindako egoera txertatu du emakume biktimak artatzen dituzten profesionalak prestatzeko programan

 


(2020/04/16) Erakundeak koordinatuta, COVID-19ak eragindako krisiaren aurrean indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei arreta emateko erronkaren aurrean

 


(2020/04/08) Emakunde EDEKArekin, desgaitasuna duten pertsonen ordezkarien koordinakundearekin, ari da lanean krisi honetan indarkeriaren biktimei arreta emateko telefonoen informazioa helarazteko

 


(2020/04/03) Emakundek informazioa bildu eta herritarren eskura jarri du Coronavirusaren krisiaren garaian EAEko 185 udalerritan indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta emateko dauden zerbitzuei buruz

 


(2020/03/27) Sei hizkuntzatan zabaldu du Jaurlaritzak indarkeria matxistaren biktimen arretarako telefonoen informazioa, koronobirusak eragindako salbuespenezko egoeraren aurrean

 


(2020/03/26) Genero indarkeria salaketak erdira jaitsi dira konfinamendu egun hauetan

 


(2020/03/24) Koronabirusak sortutako krisi egoeran martxan daude indarkeria matxistaren biktimei premiazko arreta emateko baliabide eta zerbitzu guztiak

 

ESTATUKO ETA EAE-KO ERAKUNDEAK

La perspectiva de género, esencial en la respuesta a la COVID-19 (INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES)

Covid-19 y desigualdad de género en España (ESADE)

Bizitzak erdigunean. Covid-19aren krisiari eta neoliberalismo patriarkal eta kolonialari aurre egiteko proposamenak (EUSKAL HERRIKO KOORDINADORA FEMINISTA)

Euskadiko herritarrak Covid-19ren aurrean (PROSPEKZIO SOZIOLOGIKOEN KABINETEA)

Boletín Igualdad en la Empresa Nº 60. Igualdad de género y COVID-19 (INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES)

Guía informativa sobre medidas de conciliación en tiempos del COVID-19 (INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER)

Kontziliazio baimenak- Martxoaren 17ko, 8/2020 Errege Lege-dekretuaren COVID- 19 eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko neurri ezohikoak (ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA)

 

NBE-EMAKUMEAK

Las mujeres y el COVID-19: Cinco acciones que los gobiernos pueden adoptar sin demoras

Lista de verificación para la respuesta al COVID-19

Mujeres en primera línea de COVID-19

COVID19 - Corresponsabilidad en los hogares

#HeForSheDesdeCasa - Guía para ayudarnos a crear espacios colaborativos en nuestra vida diaria y durante esta cuarentena por el COVID-19

¿De qué forma las crisis como la del COVID-19 afectan a las mujeres de forma diferenciada?

 

PNUD

COVID-19 y Género: Respuestas inclusivas para no dejar a nadie atrás

Nota Técnica: los impactos económicos del covid-19 y las desigualdades de género recomendaciones y lineamientos de políticas públicas

 

UNFPA

COVID-19: Un Enfoque de Género. Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de género

 

BESTELAKO BALIABIDEAK (ingelesez)

COVID-19 and gender equality (EIGE)

COVID-19: National Equality Bodies report impacts on equality and share their responses to the coronavirus pandemic (EQUINET)

• How will the COVID-19 crisis affect existing gender divides in Europe? (EUROPEAN COMMISION)

The standards of the Istanbul Convention apply at all time (COUNCIL OF EUROPE)

Women’s rights and the COVID-19 pandemic (COUNCIL OF EUROPE)

Women must not pay the price for COVID-19 (EUROPEANS WOMEN LOBBY)

List of gender-related COVID-19 resources by UN entity (UNITED NATIONS)

"Put women and girls at the center of efforts to recover from COVID-19" (UNITED NATIONS)

The Impact of COVID-19 on Women (UNITED NATIONS)

"COVID-19: Women front and center" (UNWOMEN)

Rapid guide: Gender, COVID-19 and audit (UNWOMEN)

COVID-19 and gender: What do we know; what do we need to know? (UNWOMEN)

COVID-19: Emerging gender data and why it matters (UNWOMEN)

Violence against women and girls data collection during COVID-19: Why data collection during covid-19 is important (UNWOMEN)

COVID-19: Promoting positive gender roles in marketing and advertising (UNWOMEN)

Family-friendly policies and other good workplace practices in the context of COVID-19: Key steps employers can take (UNWOMEN)

COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls (UNWOMEN)

The Shadow Pandemic: Violence Against Women and Girls and COVID-19 (UNWOMEN)

Four key actions to include women’s needs in the COVID-19 response (PNUD)

COVID-19 requires gender-equal responses to save economies (UNCTAD)

COVID-19 and violence against women: What the health sector/system can do (OMS)

OPERATION 50/50: Women's Perspectives Save Lives (WOMEN IN GLOBAL HEALTH)

Statement on COVID-19 and WWD (WOMEN ENABLE)

Why we need women’s leadership in the COVID-19 response (WORLD ECONOMIC FORUM)

Women’s Leadership in the COVID-19 Response (E-DISCUSSION) (IKNOWPOLITICS)

Gender and COVID-19: A guidance note for parliaments (INTER-PARLIAMENTARY UNION)

Men, masculinities and COVID-19: actions, resources and connecting online (MEN ENGAGE ALLIANCE)

COVID-19 Could Condemn Women To Decades of Poverty: Implications of the COVID-19 Pandemic on Women’s and Girls’ Economic Justice and Rights (CARE INTERNATIONAL UK)