Covid-19 Igualdad de mujeres y hombres

La crisis del COVID-19 ha variado drásticamente las agendas y prioridades políticas y sociales y todas las políticas públicas deben reorientarse para dar respuesta a dichas prioridades. En este sentido, es imprescindible tener en cuenta la perspectiva de género, para que las medidas que se adopten en el corto, medio y largo plazo sean lo más efectivas posibles, tanto para las mujeres como para los hombres, y no se deje a nadie atrás, de acuerdo con el compromiso recogido en la Agenda Euskadi Basque Country 2030 de Desarrollo Sostenible.

Testuinguru horretan, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren kasuetarako arreta-zerbitzuen funtzionamendua bermatzea da lehentasunetako bat, bai eta biktima guztiek zerbitzu horiek eskuragarri izatea ere, haien aniztasuna kontuan hartuta. Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzu horiek funtzionatzen ari dira, eta Emakunde, inplikatutako gainerako erakundeekin lankidetzan, erakundeen erantzuna koordinatzen ari da arlo horretan, bai eta horri buruzko informazioa zabaltzen eta herritarren eskura jartzen ere.

Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arloan beharrezkoa eta premiazkoa den erantzunaz gain, nazioarteko eta Europako erakunde nagusiek eta bestelako erakundeek pandemiari emandako erantzunean genero-ikuspegia modu integralean txertatu beharra adierazi dute, eta horren inguruan gomendioak eta dokumentuak argitaratu dituzte.

Jarraian, material horietako batzuk biltzen dira.

 

EMAKUNDE

Noticias

ORganizaciones estatales y de la CAE

ONU-Mujeres

PNUD

CEPAL

UNFPA

Otros recursos (en inglés)

Euskadi, bien común