Gidak

Dokumentazio zentruko gida argitalpenak.

33
Genero-ikuspegia kontratu eta dirulaguntza publikoetan, hitzarmenetan eta itun sozialetan txertatzeko gida (PDF, 9MB)

Emakunde 2019 Bakarrik PDF-an.

32
Publizitate eta komunikazio ez sexistarako autorregulaziorako kode deontologikoa Euskadin (PDF, 4 MB)

Emakunde 2016 Bakarrik PDF-an.

31
Nahiko! programari dagozkion ikaskuntza gida: laburpena, ondorioak eta esperientzia pilotuak (PDF, 1 MB)

Emakunde 2015 Bakarrik PDF-an.

30

Eguneratze-prozesuan: Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimen datu pertsonalen tratamendurako gida

Emakunde 2015 Bakarrik PDF-an.

29
Kirolean emakumeen kontrako sexu-jazarpena eta abusuak prebenitzeko gida (PDF, 350 KB)

Emakunde 2015

28
Enpresentzako gida: berdintasuna kontratazioan (PDF, 2 MB)

Emakunde 2014 Bakarrik PDF-an.

27
Genero berdintasunaren arloko lan-eskubideen gidaliburua (PDF, 2 MB)

Emakunde 2014 Bakarrik PDF-an.

26
Generoaren araberako eraginaren txostenak egiteko gidaliburua (PDF, 2 MB)

Emakunde 2013 Bakarrik PDF-an.

25
Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako klausulak kontratuetan, diru-laguntzetan eta hitzarmen publikoetan (PDF21 MB)

Emakunde 2013 Bakarrik PDF-an.

24
Adierazle-sistema. EAEko emakumeen eta gizonen berdintasuna (PDF3,9 Mb)

Emakunde 2013 Bakarrik PDF-an.

23
Desgaitasuna duten europar batasuneko emakumeen eta nesken eskubideen II. manifestua. Ekintzaile eta arduradun politikoentzako lanabesa (PDF. 2,1 MB)

Emakunde 2012 Bakarrik PDF-an.

22
Enpresetan berdintasunari buruzko diagnostikoak eta planak egiteko metodologia (PDF, 1 MB)

Emakunde 2019 Bakarrik PDF-an.

21
Guía de lenguaje para el ámbito de la empresa y el empleo (PDF1,3 Mb)

Emakunde 2011 Bakarrik PDF-an.

20
Guía de lenguaje para el ámbito de la cultura (PDF 1 MB)

Emakunde 2010 Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

19
Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasatzen dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II. Akordioa (PDF, 500 KB)

Emakunde 2009 Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

18
Guía de lenguaje para el ámbito del deporte (PDF, 736 KB)

Emakunde 2009 Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

17
Guía de lenguaje para el ámbito de la salud (PDF, 534 KB)

Emakunde 2009 Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

17
Gizonak, berdintasuna eta maskulinotasun berriak (PDF, 1 MB)

Emakunde 2008 Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

16
Euskararen erabilera ez sexista (PDF, 706 KB)

Emakunde 2008 Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

15
Hezkuntzan erabiltzeko hizkuntza-jarraibideak (PDF, 842 KB)

Emakunde 2008 Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

14
Enplegu- eta prestakuntza-erakundeetan genero-mainstreaminga diseinatzeko, ezartzeko eta ebaluatzeko gida (PDF, 586 KB)

Emakunde 2007 Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

13
Genero-ikuspegia enpleguaren eta prestakuntzaren ebaluazio-sistemetan integratzeko oinarrizko gida (PDF, 1.1 MB)

Emakunde 2007 Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

12
Emakumeen kontrako tratu txarren eta sexu-indarkeriaren aurrean jarduteko gizarte zerbitzuetako profesionalentzako gida hitzarmena (PDF, 800 KB)

Emakunde 2006 Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

11
Etxeko tratu txarrak eta sexu erasoak jasatzen dituzten emakumeei laguntza hobea emateko erakunde arteko hitzarmena (PDF, 265 KB)

Emakunde 2001 AGORTUA. Hala ere, kopia eska dezakezue.

10
Enplegu eta prestakuntza proiektuetan aukera-berdintasuna bultzatzeko ekintzak (PDF, 18.4 MB)

Emakunde 2000 AGORTUA. Hala ere, kopia eska dezakezue.

9
Emakumeak diskriminatzeko edozein era saihesteko konbentzioa eta hautazko protokoloa (PDF, 11.7 MB)

Emakunde 2000

8
Genero ikuspegia garapen proiektu eta programetan barneratzeko gida metodologikoa (PDF, 562 KB)

Coedicion: Emakunde y Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco 1998 AGORTUA. Hala ere, kopia eska dezakezue.

7
Emakumeen kontrako diskriminazio era guztiak ezabatzeko konbentzioa eta gomendioak (PDF, 9.7 MB)

Emakunde 1998 AGORTUA. Hala ere, kopia eska dezakezue.

6
Genero-ikuspuntua tokiko eta eskualdeko garapenean integratzeko eskuliburua (PDF, 237 Kb)

Emakunde 1997 AGORTUA. Hala ere, kopia eska dezakezue.

5
Normas y sentencias relativas al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito sociolaboral (PDF, 4.4 MB)

Emakunde 1997 AGORTUA. Hala ere, kopia eska dezakezue.

4
Ikastetxearen hezkuntza eta curriculum proiektua egiteko baliabideak. II tomoa (PDF, 10.2 MB)

Emakunde 1997 AGORTUA. Hala ere, kopia eska dezakezue.

4
Ikastetxearen hezkidetza-eredua egiteko gida. I tomoa (PDF, 29.8 MB)

Emakunde 1997 AGORTUA. Hala ere, kopia eska dezakezue.

3
Euskal Autonomi Elkarteko emakumeentzako elakaregintzari buruzko gidaliburua (PDF, 5.8 MB)

Emakunde, Ayto. Bilbao, Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Bizkaia y Diputación Foral de Gipuzkoa. 1993 AGORTUA. Hala ere, kopia eska dezakezue.

2
Euskal Autonomi Elkarteko emakumeen oinarrizko eskubideen gidaliburua. Gaurkotzea

Emakunde 1996 AGORTUA. Hala ere, kopia eska dezakezue.

2
Euskal Autonomi Elkarteko emakumeen oinarrizko eskubideen gidaliburua (PDF, 15.7 MB)

Emakunde y Dpto. de Justicia del Gobierno Vasco 1993 AGORTUA. Hala ere, kopia eska dezakezue.

1
Euskal Autonomi Elkarteko emakumeentzako baliabideei buruzko gidaliburua (PDF, 10.8 MB)