Txostenak eta Ikerketak.

Dokumentazio zentruko gida txostenak.

46
Euskal Autonomia Erkidegoko herrietako jaietan emakumeen parte-hartzea sustatzeko estrategiak (PDF, 1 MB)

Emakunde 2021.

45
Genero-arrakala Euskal Autonomia Erkidegoko pentsioetan (PDF, 1 MB)

Emakunde 2020.

44
Emakumeek eaeko hedabideetan duten presentziari buruzko II. azterketa (2018) PDF, 2 MB)

Emakunde 2020.

43
EAEn genero-indarkeria dela-eta hildakoen inguruko trataera informatiboari buruzko azterketa (2015-2017) (PDF, 2 MB)

Emakunde 2020.

42
Sexismoa "aitaren eguna" eta "amaren eguna" helburu duten publizitate-kanpainetan. Hautemateko tresna (PDF, 3 MB)

Emakunde 2020.

41
Genero-indarkeriako delituen biktimen intimitaterako eskubidea. Biktimen anonimotasunerako eskubidea (PDF, 2 MB) | Laburpena (PDF, 1.5 MB)

Emakunde 2018. Bakarrik PDF-an.

40
1) EAE-ko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 legearen ebaluazio kualitatiboa 2015 (PDF, 2 MB) 
2) EAE-ko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 legearen ebaluazio kuantitatiboa 2015 (PDF, 3 MB) 
3) EAE-ko kontratu eta diru-laguntzetan berdintasunerako klausulak aplikatzeari buruzko ebaluazioa 2015 (PDF, 5 MB) 
4) AEA-ko araugintzan generoaren araberako eragina aurretiaz ebaluatzeko prozesuen ebaluazioa 2015 (PDF, 1.5 MB)

Emakunde 2017. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

39
Euskal Autonomia Erkidegoko publizitate-agentziak genero-ikuspegitik monitorizatzea, 2016 (PDF, 1 MB)

Emakunde 2017. Bakarrik PDF-an.

38
2015-2016an emakumeek euskal hedabideetan izan duten presentziari buruzko azterketa (PDF, 1 MB)

Emakunde 2017. Bakarrik PDF-an.

37
Eaeko bizitegi-bazterketa larria genero-ikuspegitik (PDF, 2 MB)

Emakunde 2016. Bakarrik PDF-an.

Laburpena (PDF, 500 KB)

36
Berdintasunaren balioak duen eragina Euskadiko batxilergoko 2. urteko ikasleek goi-mailako ikasketak hautatzerakoan. (PDF, 2.5 MB)

Emakunde 2016. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

Laburpena (PDF, 500 KB)

35
Diagnostikoa. Emakumeen Genitalen Mutilazioa Euskal Autonomia Erkidegoan (PDF, 2 MB).

Emakunde 2016. Bakarrik PDF-an.

34
Sexismoa europako 2014ko hauteskundeei egindako publizitate eta informazio tratamenduan. Sexismoa antzemateko tresna. (PDF, 3.5 MB)

Emakunde 2015. Bakarrik PDF-an.

33
Sexismoa joko eta jostailuen 2013ko publizitate-kanpainan. Sexismoa antzemateko tresna (PDF, 1 MB)

Emakunde 2014. Bakarrik PDF-an.

32
Emakume helduen ahalduntze-prosezuak Euskal Autonomia Erkidegoan. (pdf. 470 KB)

Emakunde 2013. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

31
Atzerriko emakume etorkinak eaen. (pdf. 5.551 KB)

Emakunde 2012. Bakarrik PDF-an.

30
Erantzukidetasuna, balioak eta generoa. (pdf. 645 KB)

Emakunde 2012. Bakarrik PDF-an.

29
Soldata-arraila: eragileak eta adierazleak. (pdf. 373 KB)

Emakunde 2012. Bakarrik PDF-an.

28
Berdintasunak enpresen produktibitatean eta lehiakortasunean daukan eragina. (pdf. 446 KB)

Emakunde 2012. Bakarrik PDF-an.

27
Adineko emakumeen autonomia Euskadin eta ahalduntze-prozesuei egin dien ekarpena. (pdf. 535 KB)

Emakunde 2012. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

26
Berdintasunerako politiken ebaluazioa eta emakumeei eta gizonei buruzko zifrak EAEn:

1. tomoa: Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen betetze, garatze eta ezartze mailaren jarraipena (pdf 2,3 Mg)
2. tomoa: Gizonen eta emakumeen arteko EAEko laugarren berdintasun Plana betetzeko botere publikoen jarduera. VIII. Legealdirako jarraibideak (2006-2009) (pdf 1,0 Mg)
3. tomoa: EAEn berdintasun politikek sortutako kapital sozialaren azterketa (pdf 1,1 Mg)
4. tomoa: Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko zifrak 2010 (pdf 1,2 Mg)

Emakunde 2011. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

25
EAEko emakumeen lanbide ibilbide eta egoerako desberdintasuna : Emakumezkoen talentua alferrik galtzearen kostu erlatiboa.(Pdf, 615 KB)

Emakunde 2010. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

24
Emakume eta gizonen presentzia Euskadiko erabaki guneetan(pdf 626 Kb)

Emakunde 2009. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

23
EAE-ko nerabeak. Hulbilketa ahlduntzetik abiatuta (pdf 539 Kb)

Emakunde 2009. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

22
Zaintzaren ondorioak. Uztartze estrategiak EAE-ko gizon-emakumeen eguneroko bizitzan (pdf 459 Kb)

Emakunde 2007. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

21
Hezkidetza Euskal Autonomia Erkidegoan. Bilakaera eta etorkizuneko estrategiak (pdf, 31.1 MB)

Emakunde 2005. Liburua + Kd

20
Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko zifrak:
1.tomoa (pdf, 9.2 MB) | 2.tomoa (pdf, 14.2 MB) | 3.tomoa (pdf, 10.2 MB) | 4.tomoa(pdf, 9.7 MB)

Emakunde 2005. 4 ale

19
Genero diskriminazioa Euskadiko unibertsitate sistema publikoan(pdf, 16.1 MB)

Emakunde 2003. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

18
Emakumeek gauzaturiko prostituzioa EAE-n(pdf, 11.9 MB)

Emakunde 2002. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai.

17
Portaera maskulinoen eta femeninoen ereduak eta erreferenteak euskal gazterian(pdf, 19.4 MB)

Emakunde 2001. Ikerlan horrek, Europako finantziazioa jaso du (Europako Gizarte Fondoa). Eusko Jaurlaritzako argitarapen zerbitzuan salgai dute.

16
Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko zifrak(pdf, 29.2 MB)

Emakunde 1999. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzuan salgai

15
EAEko lan merkatuan emakumeek duten partehartzeari buruzko diagnostikoa eta jarduera-proposamenak(pdf, 13.8 MB)

Emakunde 1997. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

14
Familia antolatzeko estrategiak(pdf, 33.8 MB)

Emakunde 1997. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

13
Emakumeak eta produkzio-lan: igurikapenak eta oztopoak(pdf, 8.2 MB)

Emakunde 1996. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

12
Zerbitzu soziokomunitarioak eta familiak(pdf, 14.8 MB)

Emakunde 1997. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

13
Emakumeak eta produkzio-lan: igurikapenak eta oztopoak(pdf, 8.2 MB)

Emakunde 1996. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

12
Zerbitzu soziokomunitarioak eta familiak(pdf, 14.8 MB)

Emakunde 1996. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

11
Euskadiko emakumeen egoerari buruzko zifrak(pdf, 33.2 MB)

Emakunde 1996. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

10
Emakumeen gizarte-paperak izan dituen aldaketak. Euskadiko garapen-egoerari buruzko azterketa(pdf, 8.4 MB)

Emakunde 1995. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

9
Emakumeen partehartzea Euskadiko komunikabideetan eta publizitatean(pdf, 19.4 MB)

Emakunde 1994. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

8
Emakumeak Euskadiko artegintzan(pdf, 41.2 MB)

Emakunde 1994. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

7
Familia eta etxe-arlokoa Euskal Autonomi Elkartean(pdf, 9.8 MB)

Emakunde 1994. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

6
Emakumeen partaidetza Euskadiko iharduera politikoan(pdf, 5.6 MB)

Emakunde 1994.

5
Emakumeak eta osasuna Euskal Autonomi Elkartean(pdf, 14 MB)
123

Emakunde 1993. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

4
Emakumeak eta hezkuntza Euskal Autonomi Elkartean(pdf, 19.2 MB)

Emakunde 1993. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

3
Emakumeak Euskal Autonomi Elkartean(pdf, 12.8 MB)

Emakunde 1992. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

2
Euskal Herriko emakumeen egoerari buruzko txostena(pdf, 21.5 MB)

Emakunde 1992. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

1
Euskal Herriko emakumeen egoerari buruzko txostena(pdf, 22.2 MB)

Emakunde 1991. AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

Barneko Bilduma (1995an itxita)

5
Tratu txarrari aurrea hartuz(pdf, 14.4 MB)

Emakunde 1995 AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

4
Euskal Autonomi Elkarteko emakume baserritarrak(pdf, 12.4 MB)

Emakunde 1994 AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

3
Unibertsitatean lizentziatutako emakumeen lan egoera Euskadin(pdf, 6.9 MB)

Emakunde 1993 AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

2
Emakumezko unibertsitarien baloreak eta jarrerak(pdf, 26.3 MB)

Emakunde 1993 AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

1
Emakumezkoen partaidetza kirolean(pdf, 9.7 MB)

Emakunde 1992 AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

Ikerketen Zerrenda

Kanpoko Bilduma (1994an itxita)

2
Riesgos en salud en el trabajo de ama de casa(pdf, 21.6 MB)

Emakunde y Ayuntamiento de Leioa (Coedición) 1994 AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.

1
Riesgo de embarazo no deseado en la adolescencia y juventud(pdf, 19 MB)

Emakunde 1993 AGORTUA. Halaere, kopia eska dezakezue.