Zifrak: Emakumeak eta gizonak Euskadin

Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko zifrak txostena urtero egiten da, eta euskal gizartearen esparru sozialean, ekonomikoan eta politikoan emakumeen eta gizonen errealitatea gaur egun zein den jakiteko aukera ematen du.

Txosten hau egiten da Emakumearen Euskal Erakundea sortarazteari buruzko otsailaren 5eko 2/1988 Legeko 4. artikuluan ezarritako legezko xedapenei jarraituz; eta otsailaren 18ko 4/2005 Legean, Emakumeen eta gizonen berdintasunerakoan, jasotakoa betez. Txostenean agertzen diren datuei esker, emakumeek eta gizonek gizarte-esparru bakoitzean duten egoerari eta jarrerari (beharrak, egoera, etab.) buruzko ikuspegi orokorra izan dezakegu, une jakin batean zein denboran zehar.

Azken txostena

2022 (PDF, 4 MB)

Aurreko Zifrak