Diru laguntzak eta prestazioak

Elkarte eta erakundeentzako diru laguntzak emateko deialdia (IND)

Emakumeen aurkako indarkeria-portaerei buruzko sentsibilizazio- eta prebentzio-jarduerak bultzatzen eta sustatzen dituzten erakunde, elkarte eta fundazioei diru laguntzak.

Emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeari buruzko unibertsitate-master ofizialaren edizio bat egiteko laguntzak (MAS)

Emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeari buruzko unibertsitate-master ofiziala egiteko laguntzak.

Genero-indarkeriaren biktimentzako laguntza ekonomikoak

Emakumeen aurkako indarkeriaren emakume biktimek laguntza jasotzeko eskubidea dute, baldin eta errenta-maila jakin bat badute eta lana lortzeko zailtasun bereziak badituzte, adina, prestakuntza orokorra edo bereziaren falta eta beste gorabehera sozial batzuk direla eta. Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimentzat baliabide ekonomikoak bermatzea da helburua, horiek gizarteratzen laguntzeko asmoz.