Lege-esparrua

Enpresekin lan egitearen xedea emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunean aurrera egitea da, erakundeetan pertsonen kudeaketa hobetuz.

Gizonezkoen eta emakumezkoen lanaren artean diskriminazioa dagoelako eta gizarte estereotipoek lehenean irauten dutelako dago erakundeetan berdintasun planak ezartzeko premia.  Ibilbide profesionalean aurrera egiteko eredu zurrunak mantentzeak eragotzi egiten du emakumeek enpresa munduari ekartzen dioten sormena, kualifikazioa eta gaitasuna guztiz aprobetxatzea. Ildo horretan, pertsonen kudeaketa optimoa egitea eta, ondorioz, emakumezkoak bizitza profesionalera sartzea, egun lan merkatuan dagoen bereizketa gaindituz eta emakumeen lanari balio handiagoa emanez, oinarrizkoa da hazkunderako, enplegurako eta lehiarako.

Eusko Jaurlaritzak bata bestearen atzetik onartutako berdintasun planek eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak enpresen barruan berdintasuna sustatzeko neurriak bultzatzeko eta garatzeko bidea eman dute. Gerora, emakumezko eta gizonezkoen berdintasun eraginkorrerako 3/2007 Lege Organikoak, ildo berean sakondurik, berdintasunerako plan bat ezartzera behartu ditu 250 langiletik gorako enpresa guztiak.

Indarrean sartu ostean 6/2019 Errege Lege Dekretua, martxoaren 1ekoa, Enplegu eta lanaren arloan emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzeko presako neurriena, aurreko Lege Organikoa aldatzen duena, 2022ko martxoaren 7tik aurrera, 50 langile baino gehiagoko enpresek berdintasunerako plan bat eduki beharko dute.

 

Era berean, hurrengo errege-dekretuek berdintasun-planak eta haien erregistroa arautzen dituzte, bai eta enpresek emakumeen eta gizonen ordainsari-berdintasunean aurrera egiteko ezarri beharreko neurriak ere:

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

• Galdera arruntak, berdintasunerako eta ordainsari-berdintasunerako planekin lotutako enpresa-betebehar berriei buruz