Berdintasuna politika publikoetan

Legeak hala aginduta, euskal botere publikoek euren Politika eta ekintza guztietan genero ikuspegia txertatu behar dute.

Genero ikuspegia txertatzeak esan nahi du emakume eta gizonen egoera, baldintza eta behar ezberdinak modu sistematiko batean kontuan izatea, eta ezberdintasunarekin bukatzeko ekintza eta helburu bereziak ezartzea politika guztietan, maila guztietan eta planifikazio, kudeaketa eta ebakuazio fase ezberdinetan.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari dagokionez, erakunde publikoen politikak bultzatu, haien inguruan aholkatu, koordinatu eta horien jarraipena egiten du Emakundek.

2015eko Nazio Batuen Erakundeak Zerbitzu Publikoaren lehen saria

Berdintasunerako Planak

Berdintasun politiketan esku-hartze koordinatu eta eraginkorra burutu ahal izateko guztiz beharrezkoak diren tresnak dira berdintasunerako planak. 4/2005 Legeak berdintasunerako planak ezartzera behartzen ditu erakundeak administrazioak maila autonomiko, foral eta tokikoan.

Aholkularitza

Emakundek administrazio publiko guztiei aholku ematen die emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak eta jarduerak bultzatu eta garatzearekin zerikusia duten alderdi guztietan. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren sail guztiek Berdintasun Unitateak dituzte, Berdintasun politikak bultzatzeko, aholkularitza emateko eta koordinazioa egiteko. Azaroaren 27ko 213/2007 dekretuak arautuak daude.

Berdintasuna kontratu, diru laguntza eta hitzarmen publikoetan

Kontratuak eta hitzarmenak izenpetzea zein diru laguntzak ematea herri-admi­nistrazioen jarduerako alderdi garrantzitsuak dira, bai kuantitatiboki (den­bora eta giza baliabide zein baliabide ekonomiko ugari erabiltzen direlako horretarako) bai kualitatiboki (sektore pribatuan duen eraginagatik eta eredutzat hartu daitezkeelako).

Horregatik, herri-botereen eta -administrazioen eginkizunetan genero-ikuspegia era­ginkortasunez txertatzeko, funtsezkoa da esparru horretan esku hartzea.