Politika publikoen ebaluazioak

Berdintasunerako planaren ebaluzioa

Emakundek memoria bat prestatu behar du urtero botere publikoek emakumeen eta gizonen berdintasunerako gaietan egindako plangintzaren inguruko jarduerei buruz. Planaren indarraldia bukatzen denean azken txosten bat prestatu behar du ere.

Txosten hauek euskal administrazio publikoek, euren ente eta erakunde autonomoek emandako informazioa biltzen dute, bai eta egindako ekintzen azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa.

Informazioa biltzeko sistema berria sortu dugu, erakunde ezberdinetako egoerari buruzko informazioa eguneratzeko eta gauzatutako ekintzen segimendua eta hedapena erraz eta arin egin ahal izateko.

 

Berdintasunerako legearen ebaluazioa

Emakunderi atxikiriko Erakundearteko Batzordeak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen betetze, garapen eta aplikazioari buruzko jarraipena egin behar du, bost urtean behin.

2015:

2010:

2008:

2005: