EAE-KO EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO VII. PLANA

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planak euskal botere publikoen jarduera gidatzen du berdintasunaren eremuan. Horretarako, hurrengo 4 urteetan lehentasunezkotzat jotzen diren helburuak zehazten ditu, hurrengo eremuei dagokienez:

  • Gobernu ona euskal herri -administrazioetako antolakuntzan eta funtzionamenduan berdintasuna txertatzeko.
  • Emakumeen ahalduntzea, emakumeak eta neskak maila pertsonalean eta kolektiboan, zein sozialean eta politikoan ahaldundu daitezen laguntzeko.
  • Ekonomiak eta gizarte-antolamendua eraldatzea eskubideak bermatzeko eta gizarte-eredu jasangarriagoa bultzatzeko.
  • Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzak, prebentzioa landuz eta bizirik dirauten biktimei arreta integrala emanez guztiz indarberritu arte.

 

VII. PLANA (PDF, 1 MB)

• VII. Plana Laburpena (PDF, 1.5 MB)

Informazio orokorra eta laburpena (PDF, 250 KB)

Prestatzeko prozesua (PDF, 300 KB)