Diru-laguntzei buruzko jurisprudentzia eta txostenak

 

Orrialde honetan, justizia- edo konstituzio-epaitegien jurisprudentzia eta administrazio publikoek egindako irizpenak eta txostenak jasotzen dira, emakumeen eta gizonen berdintasunerako neurrien legezkotasunari buruzkoak eta klausula sozialen eta/edo berdintasunerako klausulen araudiari eta aplikazioari buruzkoak.

Dokumentu horiek lege-interpretazioak ematen dizkigute, eta horiei esker finkatzen dira doktrina juridikoa eta jarraibideak, alderdi sozialak txertatzeari buruzkoak, eta, bereziki, berdintasunari buruzkoak.

Horietatik datozen epaien eta ebazpenen ondorioz, diru-laguntzetan eragiten duten arau juridikoak sortu dira edo aldatu.

 

JURISPRUDENTZIA


 

EUROPAR BATASUNA

 

ESPAINIA

 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA

 

TXOSTENAK


 

 

Atzera joan

 

Azken aldaketako data: