Berdintasun-klausulak dituzten diru-laguntza publikoen oinarri arautzaileen eredua

 

Orrialde honetan, norgehiagoka araubidearen bidezko diru-laguntzen deialdirako prozedurak arautzen dituzten oinarrien eredu bat aurkezten da (EAEko administrazio publikoek tramitatutako prozedurak).

Eredu honen edukia honako hauek arautzen dute: 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa; 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, 38/2003 Legearen Erregelamendua onartzen duena; 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena, eta lurralde historiko bakoitzean dauden foru-arauak.

Eredu honek, prozeduran aplikatu daitezkeen beste eduki batzuen artean, emakumeen eta gizonen berdintasunerako klausulen adibideak proposatzen ditu. Kontsulta errazago egiteko, klausula horien atalak grisez markatuta daude.

 

Atzera joan

 

Azken aldaketako data: