Berdintasunari buruzko legedia

Diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileetan emakumeen eta gizonen berdintasunerako klausulak sartzeko, oinarri zorrotz bat behar da, klausulak aplikatzeak eta betetzeak dakartzan onurei dagokienez ez ezik, klausulen legezkotasunari dagokionez ere bai.

Orrialde honetan, emakumeen eta gizonen berdintasunerako legeak daude, bai Estatukoak, bai EAEkoak, eta horietan, politika publikoetan genero-ikuspuntua sartzeari eta emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako eskubidea bermatzeari buruzko xedapenak jasotzen dira.

Legedia honetako artikuluetan oinarriak jarri dira diru-laguntzei buruzko araudi espezifikoan berdintasun-klausulak sartzeko, eta horrekin aukera ematen zaio administrazioari genero-arrakala deuseztatzeko eta zuzentzeko neurriak hartzen dituzten pertsona edo erakunde lizitatzaileak lehenesteko.

ESPAINIA

"Lege honen artikuluetan, xedapen hauek zehazten dira berdintasun-klausulei dagokienez:
• Ekintza positiboak (11. art.).
• Genero-berdintasunaren printzipioaren zeharkakotasuna administrazio publikoen jarduera guztietan (15. art.).
• Berdintasuna diru-laguntza publikoen balorazioan sartzeko aukera, oinarri arautzaileetan jasota (15. art.).
• Hizkuntzaren erabilera ez-sexista (14.11 art.).
• Datuak sexuaren arabera bereiztea (20. art.)."

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA

"Lege honen artikuluetan, xedapen hauek zehazten dira berdintasun-klausulei dagokienez:
• Botere publikoek onartutako ekintza positiboak, sexuan oinarritutako desberdintasunak deuseztatzeko eta murrizteko (3. art.).
• Datuak sexuaren arabera bereizteko betebeharra (17. art.).
• Genero-ikuspuntua txosten, azterlan, ikerketa eta estatistiketan (16. eta 3.4 art.).
• Genero-ikuspuntua eta ikuspuntu intersekzionala txertatzea diruz lagundu beharreko proiektu/zerbitzuan eta/edo proiektua exekutatuko duten langileen artean (16. eta 3.5. eta 3.8. art.).
• Hizkuntzaren erabilera ez-sexista (19.4 art.).
• Euskal botere publikoek genero-ikuspegia txertatu beharko dute diru-laguntza publikoetan (2.5. eta 22.1. art.).
• EAEko botere publikoek ezin izango dute inolako diru-laguntzarik edo laguntzarik eman sexuan oinarrituta diskriminatzaileak diren jardueretarako (3.1 art.).
• Ezin zaie inolako laguntzarik eman kideak aukeratzeko prozesuan edo lan-jardunean sexuan oinarrituta diskriminazioa eragiten duten elkarteei edo erakundeei (27.2 art.)."

Atzera joan

Azken aldaketako data: